تبلیغات
کوچه های خیالی - تنها...
کوچه های خیالی

 

 

 

 

میـ خواهمـ در آغوشـ گرمتـ آرامـ گیرمـ

خستهـ شدمـ بسـ كهـ از سرما لرزیدمـ

بسـ كهـ اینـ كورهـ راهـ ترسـ آور زندگیـ را هراسانـ پیمودم

زخمـ پاهایمـ بهـ منـ میخندد

خستهـ شدمـ بسـ كهـ تنهـا دویدمـ

اشكـ گونهـ هایمـ را پاكـ كنـ و بر پیشانیمـ بوسهـ بزنـ

میـ خواهمـ با تو گریهـ كنمـ

  خستهـ شدمـ بسـ كهـ ... تنهـا گریهـ كردمـ

میـ خواهمـ دستهایمـ را بهـ گردنتـ بیاویزمـ و شانهـ هایتـ را ببوسمـ

  خستهـ شدمـ بسـ كهـ تنهـا ایستادمـ !!!

 

 

 


نوشته شده در جمعه 24 آذر 1391 ساعت 01:25 ب.ظ توسط بهاره نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت